Kitinää Näläkämaasta ..mitäpä se hyvejää..

Kulttuuritaustan merkitystä liioitellaan rikollisuudesta puhuttaessa

Muutama päivä sitten YLE julkaisi Tilastokeskuksen tietoihin perustuen uutisen, jonka asiasisällön voisi tiivistää kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen, että Suomessa syntyneistä on epäiltynä rikoksista yhtä suuri osa kuin Suomessa syntyneistä. Toisin sanoen riippumatta siitä, että mikä ihmisen etninen tausta on, hän on ollut yhtä todennäköisesti epäiltynä rikoksesta. Vastaavasti ulkomailla syntyneet etniset suomalaiset ovat aivan yhtä usein epäiltyinä rikoksista kuin ulkomailla syntyneet muiden ryhmien edustajat.

Asian pitäisi olla pikkuhiljaa niin sanotusti taputeltu juttu. Rikollisuus kytkeytyy ensisijaisesti sosioekonomisiin tekijöihin, ei ihmisten etniseen taustaan. Joillakin kulttuurisilla tekijöillä voi olla vaikutusta tiettyihin rikostyyppeihin, kuten perheväkivalta ja seksuaalisrikollisuus. Mutta mitään ns. maahanmuuttokriitikoille tyypillistä hysteriaa ei niidenkään osalta tarvita. 

Tilastoissa eittämättä näjyvä yliedustus yleisellä tasolla ja tietyissä rikoksissa erityisesti tarjoaa kuitenkin valitettavasti loistavan pohjan ennakkoluuloille, rasismille ja yksinkertaistavalle maahanmuuttajavastaiselle retoriikalle samalla, kun todellisiin ongelmiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on säännöllisesti julkaissut tutkimuksia, mutta valitettavasti kovin pieni osa niistä on noussut uutiskynnyksen yli muuten kuin shokeeraavien yksityiskohtien osalta. Reilu vuosi sitten erikoissuunnittelija Hannu Niemi totesi rautalangasta vääntäen, että yksi pääsyistä yliedustukselle on demografinen: suurin osa rikoksista tehdään 15 - 24 vuoden iässä ja maahanmuuttajia vain on kantaväestöön nähden paljon enemmän ko. ikäryhmissä.  Tämä seikka on sittemmin muistetttu useammassakin allekirjoittaneen huomaamassa uutisessa. Onneksi.

Yksinkertainen tosiasia on se, että oli kyse mistä tahansa kansasta, lähes luonnonlain kaltainen vakio on se, että yhteiskunnassa eniten häiriötä aiheuttavat turhautuneet nuoret miehet. Harvaa kriitikkoa on myöskään kiinnostanut sellainen epämiellyttävä yksityiskohta kuin ikäluokkien 25 - 39 rikollisuus: päätä kohden laskien kyseisen ryhmän maahanmuuttajat tekevät hiukan vähemmän rikoksia kuin kantaväestö.

Mutta mitäs pienistä. Ei anneta pikkuasioiden häiritä.

Nämä huomiot eivät ole kuitenkaan ainoita, mitä on syytä ymmärtää, kun arvoimme maahanmuuttajien rikollisuutta ja ennen kaikkea mietimme keinoja, joilla ongelmia voidaan vähentää.

Sosioekonomiset syyt ovat ratkaisevia. Maahanmuuttajien työttömyys on kantaväestöä tavallisempaa ja esimerkiski valtakunnallisesti työttömät ja työikäiset eläkeläiset tekevät yli 60 % henkirikoksista, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 15 %. Myös muissa rikoksissa ko. ryhmän vaikutus on merkittävä. Koulutuskin vaikuttaa, sillä peruskoulupohjalta elämäänsä ponnistavat tekevätkin väkivaltarikoksia noin 25 kertaa enemmän kuin lukion käyneet ja omaisuusrikoksia noin 200 kertaa enemmän. Maahanmuuttajien koulutusaste on kantaväestöä alhaisempi ja koulu-ura päättyy useammin peruskouluun, joten... sosioekonomisten ja elämäntilaan liittyvien tekijöiden vaikutus on valtavasti suurempi kuin kulttuurista kenties johtuvien. Ääriesimerkkinä voidaan mainita vaikkapa naisten väkivaltarikollisuus, joka kasvaa lähes 50-kertaiseksi, mikäli naisella on päihdeongelma. Kun huomioimme tällaisten tekijöiden vaikutukset on selvää, ettei sinne jää paljon sijaa niin sanotuille kulttuurisille tekijöille. Mahdollisesti ainoa merkittävä poikkeus tästä lienee kuitenkin seksuaalirikollisuus.

Kaiken lisäksi ulkomaalaisten rikollisuudesta iso osa on sellaisten rikollisten tekemiä, jotka eivät asu maassamme. Vuonna 2004 puolet ulkomaalaisten saamista tuomioista tuli rikollisille, joiden asuinpaikka ei ollut Suomessa. Vuonna 2009 tilanne oli sama. Tämä tietysti rumentaa tilastoja, mutta varsinaisen maahanmuuttopolitiikan kanssa sillä on kovin vähän tekemistä. Samalla tavalla Suomessakin on alueita, joilla turismi rumentaa erityisen paljon tilastoja.

Olisi toki älyllisesti epärehellistä väittää, ettei taustalla olisi tai voisi olla myös kulttuurisia syitä, mutta niitä sattuneesta syystä ylikorostetaan. On helppo sanoa, että jokin seikka johtuu juuri vaikkapa islamista, afrikkalaisuudesta, tai siitä että me kainuulaiset vaan olla niin sekaisin. On kuitenkin muistettava, että yksilö on viime kädessä se, joka valinnat tekee.

Joku voisi rynnätä nyt sanomaan, että keskustelu ryhmien yliedustuksesta on turhaa, koska normaalit ei-kulttuuriset tekijät selittävät siitä suurimman osan. Rikollinen on rikollinen väristä välittämättä, mutta kun kyse on yliedustetuista ryhmistä, on asia olennainen, koska silloin voidaan kohdistaa toimenpiteitä, joilla voidaan yrittää ratkaista todellisia syitä, joiden takia rikoksia tehdään. Esimerkiksi äidin masennus on vakava riskitekijä, kun tarkastelemme lapsisurmia ja siksi on perusteltua kiinnittää erityistä huomiota äitien mielenterveysongelmiin. Se että näin tehdään ei ole äitien syyllistämistä, vaan ongelmien ehkäisyä ja välittämistä.

Vastaavasti eri kulttuureissa erilainen käyttäytyminen viestittää erilaisia asioita ja voi johtaa väärinymmärryksiin ja vaikkapa heijastua seksuaalirikoksissa. Oikein kunnolla kärjistäen ja olkiukkoillen[pointti lienee selvä]: meillä nainen voi sanoa ei vaikka jo ollaan ilman vaatteita ja sängyssä, mutta toisille kyllä on jo melkein se, kun kutsutaan kotiin. Tähän auttaa valistus, valistus ja valistus.

Kun kyse on työttömyydestä ja alhaisesta koulutustasosta, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei nuoria (taustasta välittämättä) päästetä putoamaan kelkasta ja sujahtamaan syrjäytymiskierteeseen. Samat toimenpiteet auttavat niin kantaväestöä kuin maahanmuuttajiakin.

Ja kun kyse on rikollisista, meidän on muistettava, että yksilö vastaa aina omista teoistaan. Vaikka viiteryhmästä 99% olisi taparikollisia, niin jäljelle jäävä 1% ansaitsee tulla kohdelluksi yksilöinä, eikä kollektiivisia rankaisutoimenpiteitä tule hyväksyä. Jos katsomme, että rikolliset maahanmuuttajat pitäisi karkottaa nykyistä useammin, voimme sellaisen lain säätää.  Meidän ei tule kuitenkaan koskaan hyväksyä sellaista, ettei ryhmän X edustajilla ole oikeutta tulla tänne, vaikka voisimmekin todeta millaisen yliedustuksen tahansa. Oikeus asua maassamme, tai karkotustuomio ovat sellaisia ratkaisuja, joissa jokaista on kohdeltava yksilönä yleisten ja yhteisten periaatteiden mukaan.

 

Jos haluat auttaa väärinkäsitysten oikomisessa, levitä tätä kirjoitusta.

Optulan materiaaliin kannattaa myös perehtyä, tästä alkaen vaikkapa: http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuu...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

keke keskinen

Aika paksua selittelyä ja kulttuuritaustan vähättelyä rikollisuudesta puhuttaessa.

"Noku ne on ton ikäsii hei.
Noku ne on kato työttömiä hei.
Noku hei kato noku"

Ootko Leivo miettinyt, että jos nämä ulkomaalaiset vetäisi yhtä paljon viinaa, kuin kantaväestö niin miltä nämä tilastot näyttäisi silloin?

Jäin vielä kaipaamaan tilastoa missä kerrotaan, että 15-24 vuotiaat kantaväestön edustajat tekevät prosenttuaalisesti enemmän rikoksia, kuin ulkomaalais syntyperäiset.
en usko, että tämmöisetä tilastoa on, mutta tiedänkin Leivon selitykset sille, miksi ulkomaalainen tekee enemmän ja nehän lukeekin tossa yllä.

Pidin Leivoa yhtenä harvana edes vähänkään fiksuna vasemmistolaisena. Olinkin täysin väärässä.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Turhaan sinä tuollaiset praatailet, kun ei tuo kestä tarkempaa tarkistelua.

Tosiasia on se, että sosioekonomiset ja demografiset tekijät selittävät rikollisuuserot melkein kokonaan. Lisäksi on tosiaan tiedostettava se, että puolet rikoksista on muiden kuin maassamme asuvien tekemiä. Jos aineistoa katsoo, niin tilaa muulle jää merkittävässä määrin lähinnä kenties tiettyjen ryhmien seksuaalirikoksille.

Lukemat ovat optula:n Hannu Niemeltä.

Panu Wetterstrand

Ihan oikeasti...

Mitä sinä Ville oikein sekoilet? Luitko tuon raportin? Edes ulkomaalaisten rikollisuuden osalta? Onhan se tietysti pitkä ja kielikin on aika monimutkaista...

Kukaan ei ole väittänyt 15-24 vuotiaiden kantaväestön edustajien tekevän prosentuaalisesti enemmän rikoksia kuin maahanamuuttjat. Sen sijaan 15-24 vuotiaiden ikäryhmä on yliedustettuna maahanmuuttajien joukossa verrattuna kantaväestöön (raportin sivu 254). Lisäksi yleisesti 15-24 ikäryhmä tekee merkittävästi enemmän rikoksia kuin muut ikäryhmät oli sitten kyse suomalaisita tai ulkomaalaisista (raportin sivu 259).

Lisäksi on 25-39 ikäryhmässä maahanmuuttjat syyllistyvät rikoksiin suhteessa harvemmin kuin kantasuomalaiset (raportin sivu 259).

Sen takia näitä raportteja julkaistaan, että ei tarvitsisi jauhaa "minä uskon", "en usko", "minusta tuntuu".

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Keskimääräisen kantaväestöön kuuluvan ja maahanmuuttajan ikäero on noin kymmenen vuotta ja lavenee koko ajan. Yksinkertainen tilastofakta nyt vain on, että rikoksia tehdään ennen kaikkea nuorella iällä. Tuo kymmenisen vuotta ei ole mikään pieni ero.

Siis: jos haluamme kitkeä maahanmuuttajien rikoksia, niin ei tarvita paljoakaan maahanmuuttajaspesifejä juttuja (pl. seksuaalirikoksissa ja mahd. joissakin muissa tapauksissa), vaan ennen kaikkea ihan sitä, millä pärjätään kantaväestön kanssa: koulutuspaikkoja, työpaikkoja, syrjäytymisen ehkäisyä ja niin edelleen.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Meidän ei tule kuitenkaan koskaan hyväksyä sellaista, ettei ryhmän X edustajilla ole oikeutta tulla tänne, vaikka voisimmekin todeta millaisen yliedustuksen tahansa."

Tuo on aivan loogista ja totta. Rikollisen aineksen (jos noin voi sanoa) kertyminen maahamme vähenisi parhaiten siten, että maahantulijoille asetettaisiin maahanmuuton ehdoksi esim. työpaikka ja/tai riittävä toimeentulovaatimus. Se blokkaisi pois herkästi turhautuvat tyhjäntoimittajat tasapuolisesti väristä riippumatta.

Se että tietty osa valtaväestöstä tekee rikoksia ei oikeuta haalimaan lisää rikoksia tekevää väestöä.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Niin, tiukka mutta yhdenvertainen maahanmuuttopolitiikka ei ole syrjivää. Itse kannattaisin nykyistä tietyiltä osin selkeästi avoimempia rajoja, mutta vastaavasti myös herkemmin jaettavia karkotuksia. Rikoksesta seuraava karkotus ei ole lisärangaistus.

Mikael Stenbäck

Ruotsissa on eniten raiskauksia euroopassa. Onko Svantella ja Börjellä alkanut munaa kutittaan vai mikäs voisi olla syynä kasvaneeseen yllätysseksitarjontaan? Suomessa näiden rikosten määrä on melkein tasan kantisten ja mamujen välillä.

Huomioitavaa on se, että kantiksia on reippaat 5milj. ja mamuja 250t. Erityisen huomioitavaa on se, että mamujen tuloksista ovat vastuussa Irakilaiset ja Afgaanit melkein yksin. Tuosta, kun vääntelet suhdeluvut kohdilleen, niin huomaat, että lukemat ovat järkyttäviä.

Ryöstöjen suhteen meidän romanit - tutummin mustalaiset - ovat vuosi vuoden jälkeen ~25% osuudellaan etnoryhmien kiistaton ykkönen. Somalit tulevat ~20%:n osuudellaan toisena. Suhdelukuina mitattuna kantikset tekivät vähiten ryöstöjä Suomessa. Kyllä tolla kulttuuritaustalla ON merkitystä.

Tilastot taisivat olla vuoden 2009 tai 2010 mallia, joten luvut saattavat hiukka heitellä.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Ei tainnut olla Svante tai Börje vaan Andreas, Mikael ja Daniel olivat yleisimpiä nimiä:

http://research.nu/privat/valdtakt/

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Veikkaan, että kyse on yksinkertaisesti määrästä. Mitä pienempi joukko joku etninen ryhmä on, sitä vähemmän se eristäytyy; Ei voi muodostaa omaa "ekosysteemiä", eikä sisäinen paine ole kovin suurta - oma porukka ei pidä ruodussa.

Ongelmat seuraavat suuria määriä, oli pärstän väri, uskonto tai kulttuuri mikä tahansa. Tosin joskus joku pohdiskeli esimerkiksi sitä, että esim. järjestäytynyt rikollisuus syntyy katolilaisuuden tavasta käsitellä syntiä. Tiedä sitten pitääkö paikkansa vai ei.

Ilkka Huotari

Linkkaamastasi Optulan tutkimuksesta, sivu 258:

"Ikäryhmittäin tarkasteltuna maahanmuuttajien rikollisuus on keskittynyt voimakkaasti 15–24-vuotiaisiin (vuosina 2010–2012) ja ryhmän sisällä erityisesti nuorimpiin ikäluokkiin. He syyllistyvät vähintään kaksi kertaa useammin rikoksiin kuin muihin ikäryhmiin kuuluvat. Tämän ikäryhmän kohdalla maahanmuuttajaepäiltyjen määrä on noin 1,7-kertainen suomalaisväestöön verrattuna."

Leivo: "maahanmuuttajia vain on kantaväestöön nähden paljon enemmän ko. ikäryhmissä"

Jos luet, mitä tutkimuksessa sanotaan, niin sillä ei ole merkitystä, että tässä ryhmässä on maahanmuuttajia paljon, koska ikäryhmiä vertaillaan keskenään. Ks. boldattu kohta.

...

"Itse kannattaisin nykyistä tietyiltä osin selkeästi avoimempia rajoja, mutta vastaavasti myös herkemmin jaettavia karkotuksia. "

Tämä ei toimi, koska: 1) kuinka monta kertaa pitää saada tuomio, jotta karkoitus määrätään. Nythän tuomioiksi jaetaan lähinnä ehdollista. 2) Toisekseen, minne karkoitat henkilön, jolla ei ole mukana henkilöpapereita?

Toimiva ratkaisu on se, että turvapaikkareitti käytännössä tukitaan.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Itse lähden siitä, että 100 % ulkomaalaisista rikollisista on rikollisia. Tämä voidaan yleistää: 100 % somalirikollisista on rikollisia, 100 % virolaisrikollisista on rikollisia, 100 % ruotsalaisrikollisista on rikollisia, jne.

Ja juuri nämä - siis "ulkomaalaiset rikolliset" on se ryhmä, johon itse kiinnitän huomiota. Jos kaikki tähän ryhmään kuuluvat ulkomaalaiset karkotetaan systemaattisesti (no, pientä valikointia voi tehdä rikoksen törkeyden perusteella, sen verran tulen vastaan) niin se on sekä meidän etumme että jäljelle jääneiden ulkomaalaisten etu, enkä näe siinä mitään moraalista rasismiin tm. syrjintään liittyvää ongelmaa.

Mitä vähemmän heillä on omia maanmiehiään pilaamassa heidän mainettaan, sen parempi heille.

Toimituksen poiminnat