Kitinää Näläkämaasta ..mitäpä se hyvejää..

Eduskunnan lakivaliokunta asettui tukemaan syrjintää

Tänään nähtiin valitettava takaisku tasa-arvon edistämisessä, kun eduskunnan lakivaliokunta päätti, ettei se ota käsittellyyn lakialoitetta sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ainoa lohdullinen puoli päätöksessä oli se, että äänestystulos oli täpärä 9 -8. Jälleen kerran näimme sen, ettei Suomea vielä pysty laskemaan länsimaiseksi sivistysvaltioksi, mutta onneksi tämä ei jää tähän, vaan hanke etenee toisaalla kansalaisaloitteen muodossa. Ihmisoikeuksienvastaiset konservatiivit vetivät tällä kertaa pidemmän korren, mutta he tietävät kyllä itsekin, etteivät kykene muuhun kuin viivytystaisteluun.

Mutta miksi kyse on tärkeästä peruskysymyksestä?

Jokaisessa sivistysvaltiossa ihmisten on oltava lain edessä tasa-arvoisia. Kyseessä on keskeinen oikeusvaltion periaate, jota on noudatettava myös Suomessa. Perustuslaissamme se on määritelty yksiselitteisesti kohdassa § 6.

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Näin ollen jo perustuslakiimme on kirjattu ajatus siitä, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava lain silmissä tasa-arvoisesti. Ei ole mitään syytä olettaa, etteivät homoseksuaalit ansaitsisi samoja oikeuksia kuin muutkin. Valtion on oltava neutraali ja turvattava jokaiselle samat oikeudet. Tällä hetkellä lainsäädäntömme koskien seksuaalivähemmistöjä on kuitenkin perustuslakimme vastainen. Oikeus lain edessä tasa-arvoiseen parisuhteeseen kuuluu kaikille täysi-ikäisille ja täysivaltaisille henkilöille.

Juridinen tasa-arvo lain edessä on ihmisoikeuksien perusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtion tulisi pakottaa kaikki yhteen muottiin. Samalla kun valtiovallan tulisi kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti ja tunnustaa vahvistettujen parisuhteiden tasavertaisuus lain edessä, on uskonnollisille yhteisöille annettava oikeus määritellä se, millaiset avioliitot ne hyväksyvät ja siunaavat asianmukaisilla rituaaleilla. Sukupuolineutraalin avioliittolainsäädännön ei ole tarkoitus kertoa (vaikkapa) kristityille, kuinka heidän tulee toimia. Jos yhteisö katsoo, että se on valmis siunaamaan vain tietynlaiset parisuhteet, se on yhteisön oma asia. Niin kauan kun se ei toiminnallaan rajoita muiden ihmisten vapauksia, tai tuota heille vahinkoa, on toiminta sallittava.

On jo korkea aika palata tilanteeseen ennen Codex Theodosianusta. Vallitseva käytäntö ei ole myöskään koskaan peruste sille, että toiminnan tulisi jatkua entisellään.

Milloin Suomessa päästään tilanteeseen, jossa ihmiset ovat aidosti tasa-arvoisia lain edessä? Niin kauan kuin yksityiselämämme ja henkilökohtaisen onnen tavoittelu ei tuota vahinkoa muille, tai rajoita heidän mahdollisuuksiaan tavoitella omaa onneaan, valtiovallan ei tule puuttua siihen, kuinka teemme elämämme tärkeät valinnat.

 

 

Muokkaus: otsikko vaihdettu, sillä työotsikko oli unohtunut paikoilleen...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan nykytila ei loukkaa yhdenvertaisuutta (jos tämä linkki ei toimi, googlehaulla löytyy perustuslakivaliokunnan lausuntona 15 / 2001 vp).
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pev...

Lakivaliokunnassa puolestaan voitti hyviä menettelytapoja kannattava näkemys (tosin vain täpärästi).
http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Perustulakivaliokunnan tulkinnalla ei ole kovinkaan paljon painoarvoa pidemmän päälle ja ei ole ensimmäinen kerta, kun se on ristiriidassa perustuslain kanssa. Lain tulee olla kaikille sama.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Halla-aholaista valtion virallisten toimielinten arvostusta?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #9

Halliskortti! :)

- Perustuslakivaliokunta ei ole tuomioistuin.
- Minulla ei ole lainsäädäntövaltaa, joten en ronki tonttini ulkopuolelle, vaikka perustuslakivaliokunta olisikin tuomioistuin.
- Se että jonkin asian on tulkittu olevan jollain tavalla virallisen toimielimen toimesta, ei tarkoita sitä, että kansalais(t)en tulee olla asiasta samaa mieltä.
- Muutosta ei voi vaatia olemalla turpa kiinni ja tyytymällä vallanpitäjien typeriin ratkaisuihin.

+ JHA:n saama tuomio oli huono vitsi, kuten toisaalla olen kirjoittanutkin:

http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/110162-muu...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #11

Perustuslakivaliokunta kuitenkin tulkitsee perustuslakia. Eikä kansalaisten tarvitse olla samalla kannalla jonkin virallisen toimielimen kanssa, mutta muutosta kannattaisi kyllä perustella paremmin kuin että jonkun vallanpitäjän näkemys on typerä tai ettei sillä ole painoarvoa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #14

§ 6.

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
--------------------------------------

Hyväksyttävä peruste: koska eräs kristitty keisari niin linjasi reilu 1500 vuotta sitten?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #23

Ei ole perusteluissa mainittu.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän topiassalonen kuva
Topias Salonen

Kalevi, siteeraamasi 12 vuotta vanha teksti sanoo näinkin: "Lakien tulkinta toisaalta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä."

Toisekseen jätät kokonaan huomioimatta senkin, että Perustuslakivaliokunnan kyseinen päätös koskee lakia rekisteröidystä parisuhteesta. Tuolloin siis perustuslakivaliokunnan edessä ei ollut lakialoitetta sukupuolineutraalista avioliitosta, eikä perustuslakivaliokunta siis käsitellyt nykyisen laista lakialoitetta. Perustuslakivaliokunnan päätettävänä oli viedäänkö lakialoite rekisteröidystä parisuhteesta eteenpäin vai ei. Perustuslakivaliokunta käsitteli lakialoitetta rekisteröidystä parisuhteesta ja teki päätöksen että laki voidaan viedä eteenpäin.

Kyseinen perustuslakivaliokunnan lausunto _ei_ siis kerro nykytilasta, vaan 12 vuoden takaisesta tilasta, jolloin ei edes ollut lakia rekisteröidystä parisuhteesta.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Kiitoksia hyvästä täydennyksestä/kommentista!

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Tässä tulkintaa vuodelta 2011:
"Valiokunta on vuonna 2001 rekisteröityjä parisuhteita koskevasta
lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut, että avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä
on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua. Valiokunta kuitenkin muistutti, että lakien tulkinta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä (PeVL 15/2001 vp , s. 3/I). Valiokunta katsoi tuolloin, että parisuhteensa rekisteröineiden asettaminen muun muassa adoptio-oikeuden osalta eri asemaan avioliitossa oleviin nähden mahtui "valiokunnan pitkäaikaiseen tulkintakäytäntöönkin verrattuna" lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. Samansuuntaisen arvion yhdenvertaisuuden asettamista vaatimuksista valiokunta teki käsitellessään hedelmöityshoidon antamisen edellytyksiä (PeVL 59/2002 vp , s. 3/I, PeVL 16/2006 vp , s. 2 ja PeVL 26/2006 vp , s. 2).

Adoptiota koskeva yleissopimus (7 art.) sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen tulkintakäytäntö jättävät sopimusvaltioille vapaan harkintavallan näiltä osin.

Perustuslakivaliokunta katsoo aikaisempaan tulkintakäytäntöönsä viitaten, ettei perustuslain 6 §:n 2 momentista aiheudu nykyisessä yhteiskuntatilanteessa sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka edellyttäisivät muiden kuin aviopuolisoiden mahdollisuutta yhteisadoptioon. Yhteisadoptiomahdollisuuden avaaminen jää siten lainsäätäjän harkintavallan piiriin. Avaaminen voisi tarkoittaa yhteisadoption laajentamista parisuhteensa rekisteröineisiin henkilöihin ja vakiintuneessa avoliitossa oleviin - esimerkiksi vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa asuneisiin -avopuolisoihin (ks. avopuolison ja avoliiton määritelmä, Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011, 3 §)."
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pev...

Jos linkki ei jostain syystä toimi, kysymyksessä on perustuslakivaliokunnan lausunto 15 / 2011 vp ja löytyy googlehaulla.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän topiassalonen kuva
Topias Salonen Vastaus kommenttiin #13

...ja kyseinen lakialoite ei varsinaisesti liity mitenkään seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, koska lakialoite ei tehnyt mitään aloitteita seksuaalivähemmistöjen oikeuksien lisäämisestä, vaan koski vain yleisluontoisesti adoptiolainsäädännön uusimista. Koska kyseinen lakialoite ei ollut mitenkään lisäämässä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, ei perustuslakivaliokunnan kannanotto sinänsä ole relevantti.

Jos perustuslakivaliokunta olisi päätynyt vastustamaan lakialoitetta vetoamalla siihen, ettei se huomio seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, ei se olisi edistänyt mitenkään seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, mutta sen sijaan olisi hankaloittanut lain etenemistä.

Aivan sama kuin rekisteröidyn parisuhteen kanssa. Jos perustuslakivaliokunta olisi asettunut vastustamaan lakia rekisteröidystä parisuhteesta perustustuslain vastaisena, olisi se ollut vain haitaksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksien etenemiselle. Mutta koska perustuslakivaliokunta päätti että laki on perustuslain mukainen, saattoi laki edetä äänestykseen.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #15

Siteeraamani kappaleet kuitenkin kertovat valtiolle yhä kuuluvasta harkintavallasta asiassa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän topiassalonen kuva
Topias Salonen Vastaus kommenttiin #17

Mutteivät kerro lopullista totuutta, koska Suomessa on mielipiteenvapaus, eikä yhden mielipidettä voi kumota vetoamalla jonkun toisen mielipiteeseen.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #19

Hierarkisesti perustuslakivaliokunnan tulkinta perustuslaista kyllä voittaa yksityishenkilön mielipiteen perustuslain jonkin säännöksen tulkinnasta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #21
Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Olen samaa mieltä. Ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Mielestänin sinkkujen pitää saada harjoittaa seksiä aivan yhtä vapaasti, kuin avioliitossa olevien. Jos avioliitossa saa antaa rahaa seksipartnerilleen, niin se on sallittava myös sinkkujen välisessä seksissä.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Seksin oston kriminalisointisuunnitelma on toki syvältä, mutta ei varsinaisesti liity tähän aiheeseen.

Mauri Skön
Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #16

Kaltevan pinnan argumentointi ei nyt jaksa innostaa. Insestilainsäädäntönsä ja vaikkapa eläimiin sekaantuminen ovat oma juttunsa.

kati sinenmaa

Olipa päivän positiivinen uutinen, ettei Suomi mennyt samaan luismuilijoden kelkkaan. Edes jossakin asiassa poliitikot onnistuvat viivytystaistelussaan pitämään yllä jonniin moista arvopohjaa

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Mikä arvopohja?

Kuinka seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu rapauttaa heteroliittojen arvopohjaa?

Jari Söderholm

Minusta on vähän naurettavaa vedota johonkin yhdenvertaisuuden käsitteeseen kun käytännössä on lukemattomia erilaisia seikkoja niin virkamiesten kuin poliitikkojen kuin lainsäädännön osaltakin joissa sitä ja muita ihmisille tärkeitä oikeuksia ja vapauksia rikotaan jatkuvasti.
Joista ei piitata potaskaakaan.

Mikä on muuten hyväksytty peruste tai peruste jota ei voi hyväksyä joka tuossa lainsäädännössä mainitaan ?

Käyttäjän topiassalonen kuva
Topias Salonen

Perustuslaki ei määrittele mikä on hyväksyttävä peruste. Se voi olla vaikka hiusten väri, jos lainsäätäjistä siltä tuntuu.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Voikos Salonen perustella näkemystään?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Oletko oikeasti sitä mieltä, että koska emme voi toteuttaa kokonaisvaltaista ratkaisua kaikkiin ongelmiin, meidän ei tule tarttua yksittäisiinkään?

Esimerkiksi työhön otettaessa hyväksyttävä peruste voi olla ns. kova syy. Jos etsitään miesmallia, sellaiseksi ei käy naismalli, tai jos vaikkapa vakaumuksensa takia ei voi käsitellä sikaa, mutta teurastamolla käsitellään niitä, niin sitten myös uskonto voi tulla tällaiseksi.

Toimituksen poiminnat