Kitinää Näläkämaasta ..mitäpä se hyvejää..

Maahanmuuttajien yliedustus rikollisuudessa

Eräs tulenaroista maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä on maahanmuuttajien rikollisuus. Monille "maahanmuuttokriittisille" se on pääsyy siihen, miksi he katsovat, että maahanmuuttopolitiikkamme tarvitsee suunnanmuutosta. Yliedustus yleisellä tasolla ja tietyissä rikoksissa erityisesti tarjoaa loistavan pohjan ennakkoluuloille, rasismille ja yksinkertaistavalle maahanmuuttajavastaiselle retoriikalle samalla, kun todellisiin ongelmiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Jokainen joka on perehtynyt rikollisuuteen pintaraapaisua tarkemmin tietää, ettei tilanne ole todellakaan yksinkertainen. Muun muassa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on säännöllisesti julkaissut tutkimuksia, mutta valitettavasti kovin pieni osa niistä on noussut uutiskynnyksen yli muuten kuin shokeeraavien yksityiskohtien osalta. Muutama päivä sitten erikoissuunnittelija Hannu Niemi totesi rautalangasta vääntäen, että yksi pääsyistä yliedustukselle on demografinen: suurin osa rikoksista tehdään 15 - 24 vuoden iässä ja maahanmuuttajia vain on kantaväestöön nähden paljon enemmän ko. ikäryhmissä. Oli kyse mistä tahansa kansasta, lähes luonnonlain kaltainen vakio on se, että yhteiskunnassa eniten häiriötä aiheuttavat turhautuneet nuoret miehet. Harvaa kriitikkoa on myöskään kiinnostanut sellainen epämiellyttävä yksityiskohta kuin ikäluokkien 25 - 39 rikollisuus: päätä kohden laskien kyseisen ryhmän maahanmuuttajat tekevät hiukan vähemmän rikoksia kuin kantaväestö. Mutta mitäs pienistä. Ei anneta pikkuasioiden häiritä.

Uudessa Suomessa julkaistu juttu jätti kuitenkin asian mielestäni puolitiehen, sillä ikäryhmien rikollisuusasteiden ero on vain yksi (joskin ehkä merkittävin) seikoista, jotka selittävät yliedustusta.

Ensinnäkin maahanmuuttajaväestö on keskittynyt suurempiin kaupunkeihin, joissa ylipäätään tehdään enemmän tietyntyyppisiä rikoksia niin kantaväestön kuin maahanmuuttajienkin toimesta. Ylipäätään sosioekonomiset syyt vaikuttavat merkittävästi. Maahanmuuttajien työttömyys on kantaväestöä tavallisempaa ja valtakunnallisesti työttömät ja työikäiset eläkeläiset tekevät yli 60 % henkirikoksista, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 15 %. Myös muissa rikoksissa ko. ryhmän vaikutus on merkittävä. Koulutuskin vaikuttaa, sillä peruskoulupohjalta elämäänsä ponnistavat tekevätkin väkivaltarikoksia noin 25 kertaa enemmän kuin lukion käyneet ja omaisuusrikoksia noin 200 kertaa enemmän. Maahanmuuttajien koulutusaste on kantaväestöä alhaisempi ja koulu-ura päättyy useammin peruskouluun, joten... sosioekonomisten ja elämäntilaan liittyvien tekijöiden vaikutus on valtavasti suurempi kuin kulttuurista kenties johtuvien. Ääriesimerkkinä voidaan mainita vaikkapa naisten väkivaltarikollisuus, joka kasvaa lähes 50-kertaiseksi, mikäli naisella on päihdeongelma. Kun huomioimme tällaisten tekijöiden vaikutukset on selvää, ettei sinne jää paljon sijaa niin sanotuille kulttuurisille tekijöille. Mahdollisesti ainoa merkittävä poikkeus tästä lienee kuitenkin seksuaalirikollisuus.

Kaiken lisäksi ulkomaalaisten rikollisuudesta iso osa on sellaisten rikollisten tekemiä, jotka eivät asu maassamme. Vuonna 2004 puolet ulkomaalaisten saamista tuomioista tuli rikollisille, joiden asuinpaikka ei ollut Suomessa. Tämä tietysti rumentaa tilastoja, mutta varsinaisen maahanmuuttopolitiikan kanssa sillä on kovin vähän tekemistä. Samalla tavalla Suomessakin on alueita, joilla ei-paikkakuntalaisten rikollisuus nostaa lukemia. Esimerkiksi täällä Kainuussa on sellainen väkivaltakunta kuin Sotkamo, jossa parhaimmillaan ulko- ja kotimaisia vieraita on melkein saman verran kuin paikallisiakin. Tärkeimmät matkailijaryhmät ovat suomalaiset ja venäläiset, joiden molempien juhlintaan kuuluu kuningas alkoholi ja se sitten näkyy kaikenlaisena. Pari kunnon kännirähinää ja käsissä on heti kammottava tilastopiikki, sillä kantaväestöä on vain reilu 10 000 henkeä .Lisäksi turistit houkuttelevat paikalle kaikenlaisia muitakin puuhastelijoita, joten... Olisi toki älyllisesti epärehellistä väittää, ettei taustalla olisi myös kulttuurisia syitä, mutta niitä sattuneesta syystä ylikorostetaan, koska on helppo sanoa, että jokin seikka johtuu juuri vaikkapa islamista, afrikkalaisuudesta, tai siitä että me kainuulaiset vaan olla niin sekaisin. On kuitenkin muistettava, että yksilö on viime kädessä se, joka valinnat tekee.

Joku voisi rynnätä nyt sanomaan, että keskustelu ryhmien yliedustuksesta on turhaa, koska normaalit ei-kulttuuriset tekijät selittävät siitä suurimman osan. Rikollinen on rikollinen väristä välittämättä, mutta kun kyse on yliedustetuista ryhmistä, on asia olennainen, koska silloin voidaan kohdistaa toimenpiteitä, joilla voidaan yrittää ratkaista todellisia syitä, joiden takia rikoksia tehdään. Esimerkiksi äidin masennus on vakava riskitekijä, kun tarkastelemme lapsisurmia ja siksi on perusteltua kiinnittää erityistä huomiota äitien mielenterveysongelmiin. Se että näin tehdään ei ole äitien syyllistämistä, vaan ongelmien ehkäisyä ja välittämistä.

Vastaavasti eri kulttuureissa erilainen käyttäytyminen viestittää erilaisia asioita ja voi johtaa väärinymmärryksiin ja vaikkapa heijastua seksuaalirikoksissa. Oikein kunnolla kärjistäen ja olkiukkoillen[pointti lienee selvä]: meillä nainen voi sanoa ei vaikka jo ollaan ilman vaatteita ja sängyssä, mutta toisille kyllä on jo melkein se, kun kutsutaan kotiin. Tähän auttaa valistus, valistus ja valistus.

Kun kyse on työttömyydestä ja alhaisesta koulutustasosta, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei nuoria (taustasta välittämättä) päästetä putoamaan kelkasta ja sujahtamaan syrjäytymiskierteeseen. Samat toimenpiteet auttavat niin kantaväestöä kuin maahanmuuttajiakin.

Ja kun kyse on rikollisista, meidän on muistettava, että yksilö vastaa aina omista teoistaan. Vaikka viiteryhmästä 99% olisi taparikollisia, niin jäljelle jäävä 1% ansaitsee tulla kohdelluksi yksilöinä, eikä kollektiivisia rankaisutoimenpiteitä tule hyväksyä. Jos katsomme, että rikolliset maahanmuuttajat pitäisi karkottaa nykyistä useammin, voimme sellaisen lain säätää.  Meidän ei tule kuitenkaan koskaan hyväksyä sellaista, ettei ryhmän X edustajilla ole oikeutta tulla tänne, vaikka voisimmekin todeta millaisen yliedustuksen tahansa. Oikeus asua maassamme, tai karkotustuomio ovat sellaisia ratkaisuja, joissa jokaista on kohdeltava yksilönä yleisten ja yhteisten periaatteiden mukaan.


Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (44 kommenttia)

Johan Lom

Lisäksi on huomattava, että suuri osuus ulkomaalaisten tekemistä rikoksista on virolaisten tai venäläisten tekemiä eikä heitä etnisesti tai oikeastaan kulttuurisestikaan voida pitää kovin paljon erilaisina kuin suomalaiset ovat.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Kun Seura viitisen vuotta sitten julisti, että Espoon raiskauksista 70% on ulkomaalaisten tekemiä, niin kyse oli lähinnä virolaisista ja baltialaisista työ- tai muissa keikkahommissa Suomessa käymässä olleista.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Toisaalta muidenkin ryhmien osalta on voimakasta yliedustusta havaittavissa ja emme puhu "kohonneesta riskistä", vaan äärimmillään jopa monikymmenkertaisista eroista.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Kulttuuristen erojen ei toki tarvitse olla kovin suuria, koska onhan meillä hyvin merkittäviä eroja Suomen eri alueidenkin välillä.

Edwin Blumeaux

Jos Suomen pakolaispolitiikka olisi järkiperusteista, niin potentiaalisia rikoksen tekijöitä ei otettaisi sinne oleskelemaan, eikä olisi tarvetta selitellä demografisella kehityksellä itsestäänselviä asioita.

Suomalaiset "asiantuntijat" voivat väittää mitä haluavat, mutta afrikkalaisen nuoren miehen moraalikäsitykset ovat täysin toisenlaisesta yhteiskunnasta. Afrikkalainen tyyli kohdella rikollista on myös täysin toista luokkaa kuin suomalainen päähäntaputtelu ja asioiden selittäminen syrjäytymisellä tai tekijän iällä.

Mika Lehtinen

Päähäntaputtelulla viittaat kai asian analysointiin?

Edwin Blumeaux

Viittaan siihen, että Afrikassa ei tunneta käsitettä yhteiskunnan uhri, eikä rikokseen syyllistyneille ole tarjolla terapiaa muussa kuin 7,62 muodossa.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #4

Melkoista.

"Afrikassa"... kerrotko toki mitä yhteistä on Somalialla, Etelä-Afrikalla, Tunisialla ja Beninillä?

Edwin Blumeaux Vastaus kommenttiin #15

Kaikki ovat olleet esimerkiksi siirtomaita. Sen lisäksi yhdessäkään ei ole kriminaalihuoltoa, ei sosiaalitoimistoa, eikä juurikaan naisia päättävissä asemissa.

Yhdessäkään maassa ei ole myöskään vankiloita joissa saa aamulla kahvia, tai edes omaa selliä.

Käytössä ei ole myöskään ehdollista vankeusrangaistusta,eikä positiivista syrjintää.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #30
Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Itsestään selviä asioita. Kenelle on kenelle ei.

Sinusta tietysti naisten ja miesten raiskaustilastot osoittavat vastaansanomattomasti, että naiset eivät tee rikoksia.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Niinpä.. Moni muukin asia voisi tuollaisella tarkastelunäkökulmalla näyttää aika erikoiselle.

Edwin Blumeaux

Afrikassa naiset ovat yleensä vastaanottajan roolissa ja rikollisuus on monessa maassa käsitteenä hieman erilainen kuin Suomessa.

Esimerkiksi muslimimaissa naisen rikos voi olla siveettömyys, josta rangaistaan jopa kuolemalla.

Suomalaisten tulisi ymmärtää, millaisista olosuhteista nuoria miehiä sinne tulee.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #31

Mitä tekemistä tällä on kirjoitukseni kanssa? Jos olisit oikeassa "kulttuuristen" tekijöiden vaikutus olisi helposti osoitettavissa, mutta kun se hukkuu tuonne demografisten tekijöiden joukkoon että sujahtaa.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Valitettavasti asiat eivät vain mene noin yksinkertaisesti: asioiden "selittely" iällä ja vastaavilla seikoilla ei ole niiden "ymmärtämistä", vaan yksinkertainen edellytys sille, että voimme oikeasti puuttua ongelmien syihin. Hyvä osoitus siitä, ettet ole aivan ajan tasalla on se, että nostat pakolaispolitiikan tuolla tavalla esille. Tyypillisenä vuonnna 80-90 % on saanut oleskeluluvan maassamme olematta turvapaikanhakija (tai sellaisen perheenjäsen) ja sen lisäksi huomattavan osan ulkomaalaisten rikollisuudesta tekevät sellaiset ihmiset, jotka eivät asu maassamme.

Edwin Blumeaux

Suurin osa Suomeen tulevista pakolaisista on nuoria miehiä täysin erilaisesta kulttuurista. Heidän sopeutumisensa on täysin onnistunut, vaikka suomalaiset eivät sitä näytä ymmärtävän.

On naivia kuvitella, että he eivät ymmärtäisi missä mennään.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #32

Suurin osa humanitäärisestä maahanmuutosta ei ole ongelmaikäluokkien nuoria miehiä.

Matti Palviainen

" AnoMatti said...

Matruuna puhuu asiaa. Keskimääräisesti puhuen mikään ei ole Suomessa niin rasistinen kuin maahanmuuttaja. Arabit ja kurdit ovat toistensa kimpussa, somalit muitten nee... afrikkalaisten, vietnamilaiset thaimaalaisten, ainoa joka on estänyt bulgarialaisten ja romanialaisten mustalaisten aseelliset yhteenotot viimeisenä kahtena vuotena on hullu ajatus siitä että poliisi heittäisi molemmat ryhmät ulos Suomesta jos näin tapahtuisi (käsirysyt ovatkin lähes jokapäiväisiä). Kaiken tämän lisäksi on tietenkin se julkinen fakta ettei suomalainen voi olla rasismin uhri. Etenkin viimeistä kohtaa vielä suurentaa se totuus että maahanmuuttajille opetetaan että suomalaiset ovat rasistista kansaa ja että käytännössä kaikki heihin kohdistuva negatiivinen käytös, oli se sitten toimeentulotuen evääminen taikka kommentit kun maahanmuuttaja kiilaa kauppajonossa (molemmista omakohtaista kokemusta), johtuu rasismista.

Ongelmana onkin dogmaattinen monikulttuurisuus jossa monikulttuurisuudella on perimmäinen positiivinen arvo jonkin mystisen seikan takia (verrattuna siihen että tuo positiivinen arvo olisi saatu johtopäätökseksi monikulttuurisuuden seurausten tutkimisesta). Tälläistä ideologiaa seuraavat ihmiset eivät yksinkertaisesti voi hyväksyä monikulttuurisuuden taikka maahanmuuton selviä negatiivisia seuraamuksia vaan vaativat että todellisuus jossa nuo negatiiviset seuraamukset ovat täytyy kieltää ja muuttaa monikulttuuriseksi fantasiatodellisuudeksi jossa tosiasioita ei tarvitse huomioida. Sinäänsä ilmiö on hyvin samanlainen uskonnollisen, fanaattisen fundamentilistiuden kanssa."

January 13, 2013 8:37 AM

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Mitähän horinaa tämä on?

Moni- ja monokulttuurisuus sekä kaikki monikulttuurisuuden asteet ovat vallitsevia asiantiloja, jotka ovat neutraaleja, eivätkä kerro siitä, kuinka asioiden tulisi olla. Niihin liittyy tilanteesta riippuen koko joukko positiivisia, negatiivisia ja neutraaleja seikkoja.

Se mistä kirjoitin, on juurikin todellisuuden huomioimista.

Michael Perukangas

Eräässä blogissa ihmeteltiin sitä, miksi ei saa ääneen ihmetellä maahanmuuttajien tekemiä rikoksia, että onko sitä sitten automaattisesti rasisti, jos "syyllistyy" "maahanmuuttokritiikkiin". Toivoisin ihan reiluuden nimissä, että vähän skarppaisivat sitä argumentaatiotaan. Jos haluavat puhua maahanmuuttokritiikistä, puhuisivat sitten siitä eivätkä yksittäisten ulkomaalaistaustaisten ihmisten tekemistä rikoksistä. En osaa nähdä mitään eroa sillä, suorittaako varkauksen tai raiskauksen suomalainen, ruotsalainen, norjalainen, kristitty, muslimi, baha'i, ateisti tai agnostikko. Yhtä hyvin voisi nostaa esille, oliko epäilty hevari, hiphoppari, punkkari, jazzari, klasari vai kansanmusiikin ystävä, tai sen, kantoiko epäilty West Hamin, Millwallin, Tottenhamin, FC Lahden vai Belgradin Punaisen Tähden kannattajatunnuksia.

Jos nostaa esille ulkomaalaistaustaisten ihmisten tekemiä rikoksia, tällöin pitäisi sanoa myös se, miksi haluaa nostaa esiin yhden valikoidun taustatekijän rikoksentekijöiden (tai niistä epäiltyjen; epäilty ei ole yhtä kuin rikollinen ellei sitten näillä sananvapauden kansantribuuneilla ryhdytä kansantuomioistuimeksi) taustasta. Mitä hyötyä epäillyn yhden ominaisuuden korostamisesta on uhrille, yhteiskunnalle tai epäillylle itselleen? Miten se auttaa ketään ymmärtämään teon motiiveja tai miten se auttaa uhria selviämään rikoksesta, yhteiskuntaa tekemään "hyödyllisempää" ja/tai "tehokkaampaa" politiikkaa tai epäiltyä selviämään tässä ihmisen maailmassa jotenkin säädyllisemmin ja mielekkäämmin? Jos nostaa esiin epäiltyjen taustan, tällöin rakentava suhtautumistapa asioihin esittäisi myös mahdollisia tapoja ehkäistä nimenomaan jonkin tietyn taustan ja jonkin tietyntyyppisen rikoksen välistä korrelaatiota.

Rotua ei tieteellisenä käsitteenä voida pitää horoskooppia kummempana. Rodut on luotu rasistisia erottelutarpeita varten, mitään muuta olennaista lisäinformaatiota ne eivät tuo. Tosin, roduista voidaan analyyttisessä mielessä puhua silloin kun ne ovat seuraus kuten esimerkiksi "rodun" rasistisen syrjintäkäytön aiheuttama marginalisaatio, jonka seurausilmiöinä voi sitten kehittyä alakulttuureita. Ja niille, jotka eivät tiedä, mikä on alakulttuuri, niin alakulttuuri ei ole arvottava käsite. "Ala" ei tarkoita alempiarvoista vaan alaluokkaa merkityksessä "sub". Esimerkiksi hiphop on yksi musiikkikulttuureiden alalaji eli alakulttuuri.

Ihmisen toimintaa selittävät monenlaiset taustamotiivit, joista rotu tai etninen tausta ovat, kuten edellä todettu, jos eivät kuvitteellisia niin ainakin tarkoitushakuisesti ulkoapäin asetettuja synteettisia (ei analyyttisia) kategorioita. Suomeksi: esimerkiksi ihmisen taloudellinen asema, koulutus ja oma viiteryhmä (viiteryhmä on se ryhmä, jonka mielletään selittävän omaa identiteettiä; viiteryhmän ei tarvitse olla jäsenryhmä, kuvitteellinenkin ryhmä riittää, esimerkiksi "nörtit") selittävät käyttäytymistä paljon paremmin kuin ihonväri. Hyvin harvoin voidaan varmuudella osoittaa, että yksi taustamuuttuja selittäisi tyydyttävästi ihmisen toimintaa, ja jotta näin voisi olettaa edes teoreettisesti, kaikki muut tekijät pitäisi voida eliminoida. Ihmisillä ei kuitenkaan tällaisia laboratoriokokeita voi suorittaa.

Jos ei ole esittää mitään mallia, jolla taustan vaikutus rikollisten tekojen (tai ylipäätään minkäänlaisten tekojen) motiiveihin voitaisiin vakioida eikä ainuttakaan mallia, jolla sitten nämä rikoksentekijät voitaisiin saada yhteiskuntakelpoisiksi, eikä ainuttakaan syytä, miksi etninen tausta kaikista mahdollisista taustatekijöistä on nostettava esiin, on rasisti.

http://perukangas.blogspot.fi/2012/11/miksi-maahan...

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Rikos on rikos ja rikollinen rikollinen. Mutta silloin, kun kyse on todellisista yliedustuksista, on pyrittävä erottamaan toisistaan ne asiat, joihin voimme vaikuttaa, eikä tarrautua helppoon populismiin. Rikollisen kulttuuri voi olla olennainen seikkakin, eikä minkään ryhmän kulttuuri ole monoliitti, jota ei voi (pidä) muuttaa.

Eero Tillanen

Taas suvakit ovat pesemässä puhtaaksi monikulttuurisuudesta aiheutuvia ongelmia ja taputtelemassa toisiaan olkapäille. Kuvottavaa.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Kerrotko toki, mikä kirjoituksessani meni pieleen ja esittäen tueksi sitten niitä faktoja. Kiitoksia.

Eero Tillanen

Väitit esimerkiksi, että maahanmuuttajien korkea rikollisuusprosentti johtuu siitä, että heidän keskuudessaan on nuoria enemmän kuin kantaväestössä. Vertailukohta on täysi väärä ja tahallisen harhaanjohtava, sillä täytyy katsoa rikosten kokonaismäärää ja suhteuttaa se maahanmuuttajien määrään. Kas tässä:

http://metro.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/maahanmuu...

"2000-luvulla poliisin tietoon tulleista raiskauksista yli 40 prosentissa epäilty on ollut ulkomaalaistaustainen. Ryöstöissä sekä kiristyksissä osuus on lähes kolmasosa."

Kun tämä suhteutetaan mamujen määrään, niin suvakkien selitykset ovat suoraan sanottuna puhdasta paskaa:

"2000-luvulla ulkomailla syntyneiden osuus Helsingin asukkaista on kasvanut 6,1 prosentista 8,3:een."

Vaikka tuossakin jutussa sanotaan mainitun demografian tasaavan eroa, niin ei tasan tule samoihin. Suvakin mielellään unohtavat sen tosiasian, että monet mamut tulevat maista, joissa ei arvosteta naista ja monet maista, joissa soditaan. Kumpikaan ei silti käy perusteluksi sille, että mamut "saisivat" raiskata enemmän tai että tällaista käytöstä pitäisi ymmärtää.

Mutta suvakeille kelpaa mikä tahansa tekosyy, millä valkoista kantaväestöä voi sortaa ja mamujen tekemisiä pestä puhtaaksi. Olette vastenmielisiä rasisteja!

INSERT: Eritysen paljon suvakkien toiminta huolettaa siksi, että niiden asenne on levinnyt niin poliisiin kuin oikeuslaitokseenkin. Mamut päästetään helpolla ja niiden valkoisiin kohdistamaa rasismia ei edes haluta tutkia. Tämä kävi selväksi esim. Malminkartanossa raiskatun valkoisen tytön kohdalla, kun raiskaajien kaverit haukkuivat tyttöä törkeästi tapahtuman jälkeen FB:ssa. Selkeä rasistinen rikos, mikä vaiettiin kuoliaaksi. Jos valkoiset jätkät olisivat tehneet saman mamutytölle, niin asia olisi taatusti tutkittu ja törkykirjoittelijat olisivat saaneet tuomiot.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #28

Ikäluokkien rikollisuuseroja koskeva väitehän on absoluuttinen fakta, jonka voit kiistää vain sanomalla, ettet usko Optula:n lukuihin, joskaan en väittänyt "Väitit esimerkiksi, että maahanmuuttajien korkea rikollisuusprosentti johtuu siitä, että heidän keskuudessaan on nuoria enemmän kuin kantaväestössä." Lue uudelleen. Totesin, että se lienee suurin yksittäinen eroa selittävä tekijä-

Lisäksi tämä jälkimmäinen on jo hauska, koska vanhemmissa ikäluokissa tämän tekeminen osoittaa, että mamut tekevät vähemmän rikoksia kuin kantikset.

"Vertailukohta on täysi väärä ja tahallisen harhaanjohtava, sillä täytyy katsoa rikosten kokonaismäärää ja suhteuttaa se maahanmuuttajien määrään. Kas tässä"

Lisäksi kirjoitin...

"Kun huomioimme tällaisten tekijöiden vaikutukset on selvää, ettei sinne jää paljon sijaa niin sanotuille kulttuurisille tekijöille. Mahdollisesti ainoa merkittävä poikkeus tästä lienee kuitenkin seksuaalirikollisuus."

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo Vastaus kommenttiin #36

Ja tämä vielä, koska laajojen tekstimassojen kanssa on nähtävästi hankalaa...

"Eräs tulenaroista maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä on maahanmuuttajien rikollisuus. Monille "maahanmuuttokriittisille" se on pääsyy siihen, miksi he katsovat, että maahanmuuttopolitiikkamme tarvitsee suunnanmuutosta. Yliedustus yleisellä tasolla ja tietyissä rikoksissa erityisesti tarjoaa loistavan pohjan ennakkoluuloille, rasismille ja yksinkertaistavalle maahanmuuttajavastaiselle retoriikalle samalla, kun todellisiin ongelmiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Jokainen joka on perehtynyt rikollisuuteen pintaraapaisua tarkemmin tietää, ettei tilanne ole todellakaan yksinkertainen. Muun muassa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on säännöllisesti julkaissut tutkimuksia, mutta valitettavasti kovin pieni osa niistä on noussut uutiskynnyksen yli muuten kuin shokeeraavien yksityiskohtien osalta. Muutama päivä sitten erikoissuunnittelija Hannu Niemi totesi rautalangasta vääntäen, että yksi pääsyistä yliedustukselle on demografinen: suurin osa rikoksista tehdään 15 - 24 vuoden iässä ja maahanmuuttajia vain on kantaväestöön nähden paljon enemmän ko. ikäryhmissä. Oli kyse mistä tahansa kansasta, lähes luonnonlain kaltainen vakio on se, että yhteiskunnassa eniten häiriötä aiheuttavat turhautuneet nuoret miehet. Harvaa kriitikkoa on myöskään kiinnostanut sellainen epämiellyttävä yksityiskohta kuin ikäluokkien 25 - 39 rikollisuus: päätä kohden laskien kyseisen ryhmän maahanmuuttajat tekevät hiukan vähemmän rikoksia kuin kantaväestö. Mutta mitäs pienistä. Ei anneta pikkuasioiden häiritä."

Eero Tillanen Vastaus kommenttiin #40

Tietenkään mitään merkitystä ei suvakkien mielestä ole sillä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on punaista ja keskittyy haalimaan tänne "oikeanlaista" väkeä, kuten Siad Barren eliittiä 90-luvulla. Nämä tulivat tänne suoraan NL:sta, missä olivat poliittisessa koulutuksessa. Somaliassa on sodittu pitkään ja sota jättää aina jälkensä. Lisäksi moneen muslimikulttuuriin kuuluu naisten alistaminen ja tämä selittää raiskausrikosten määrän.

Mutta suvakit yrittävät käyttää kaikki mahdolliset keinot lakaistakseen mamujen tekemät rikokset maton alle. Tarkoitus on saada jatkettua tätä Suomelle haitallista maahanmuuttopolitiikkaa vahingoista huolimatta, hinnalla millä hyvänsä.

Suvakkien silmissä valkoinen kantasuomalainen, erityisesti valkoinen heteromies, on syypää kaikkeen ja lähtökohtaisesti rasisti, mamu sen sijaan ei koskaan. Tämä on tullut täysin selväksi

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

En ole pariin vuoteen tilastoja tutkiskellut. Olen kuitenkin kaikki nuo asiat, mitä sinäkin tässä tuonut esille. Viime kädessä keskustelut tilastoharhoista päättyvät siihen, että jokainen ulkomaalaisen tekemä rikos on liikaa.

Esittämiisi on vielä paljonkin lisättäviä asioita. Raiskaustilastoista voisi sanoa, että koska niistä vain erittäin pieni osa tulee poliisin tietoon, niin tilastot ovat melko arvottomia. On tietysti perusteltujakin syitä arvella niiden ilmoittamatta jääneiden raiskausten jakaantuvan samoissa suhteissa kantakirjattujen ja maahanmuuttajien kesken.

Raiskaustilastot perustuvat pelkästään epäiltyjen määrään. Sitä suomalaista tuttua perheenisää epäillään vasta huomattavan vahvojen näyttöjen jälkeen, kun taas pelkkä tuntomerkkeihin sopiva ihonväri riittää epäilyyn toisaalla. (Tästä minulla on faktaakin, mutta olen ajatellut tehdä siitä oman bloggauksen). Joukkoraiskaukset ovat harvinaisia, mutta niissä tekijöiksi ilmoitetaan lähes aina ulkomaalaisen näköiset tai värilliset miehet. Koska joukkoraiskauksista puolet paljastuu tekaistuiksi, ja vain 1-2% sadaan selvitettyä, niin tilastoharha taas laajenee. Niissä selvittämättömissäkin voi ihmetellä, miten viisi mustaa miestä häviää pikkukaupungin keskustasta kenenkään mitään havaitsematta.

Eivät ne raiskaustilastotkaan aivan puhdasta tosiasiaa ole!

Käyttäjän IlkkaKokkonen kuva
Ilkka Kokkonen

Mikäli haluaisimme käyttöömme luotettavia tilastoja, aineisto pitäisi ensin koota. Totta. Mutta koska näin ei ole, joudumme tulemaan toimeen näillä. Töihin siis:

- raiskaustilastoista tulee vain pieni osa poliisin tietoon. Miksi mielestäsi olemassa olevat tapaukset ovat arvottomia? Myönnän vääristyneisyyden, mutta mihin suuntaan arvelisit sen olevan? Miksi arvelet ilmoittamatta jääneiden raiskausten jakaantuvan samoissa suhteissa kantakirjattujen ja maahanmuuttajien kesken? Luuletko islamilaiseen avioliittokäsitykseen kasvatetun luku- ja kirjoitustaidottoman naisen ilmoittavan herkemmin tahi yhtä herkästi raiskauksesta, joka on kuulemma aviomiehen oikeus? Jos niin, kuulisin perustelut.

- missä puolet joukkoraiskauksista paljastuu tekaistuiksi? Entä miten käy toisen puolen? Onko niissäkin aina ulkomaalaisen näköisiä tai värillisiä miehiä syytettyinä tai tuomittuina? Minulla olisi kovasti käyttöä varmistetulle tiedolle, joten toivon innokkuutta tässä asiassa.

Tiedonhaluisin terveisin, Ilkka Kokkonen, Tampesteri.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Mikään tilasto ei ole odotusarvoisesti puhdas tosiasia. Raiskaustilastoja tuetaan muuten myös uhritilastoilla, joissa kyse on satunnaiskyselyistä.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Kiitoksia itse kullekin hyvistä kommenteista:)

Henri Kangas

"[25-39 -vuotiaista] päätä kohden laskien kyseisen ryhmän maahanmuuttajat tekevät hiukan vähemmän rikoksia kuin kantaväestö. Mutta mitäs pienistä. Ei anneta pikkuasioiden häiritä."

Nyt olisikin sitten kiinnostavaa tietää, tekevätkö maahanmuuttajat siinä ikäluokassa 15-24 päätä kohden enemmän rikoksia.

Itse olen tuuminut, että tuon ikäryhmän mamujen rikoksissa on usein ns. rasismilisä. Koetaan, että kyllä nyt valtaväestöä vastaan saa vähän rötöstellä koska rasismi jne. Tämä on sitten sellainen itseään ruokkiva kierre.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Tekevät niin paljon, että se nostaa koko populaationkin rikosasteen keskimääräistä korkeammaksi, kuten tekstistä selviää, jos lukee oikein tarkasti. Toki "maahanmuuttaja" on siinä mielessä huono termi, että sinne mahtuu vaikka sun mitä ja vaikka esimerkiksi venäläisten rikosaste onkin ainakin tyypillisinä vuosina ylittänyt valtakunnan keskiarvon, niin siitä niin merkittävä osa on ollut maamme ulkopuolella asuvien tekemää, että maamme venäläisvähemmistö on (ainakin joinakn vuosina) ollut lainkuuliaisempaa kuin väestömme keskimäärin. Tähän toki vaikuttavat myös demografiset tekijät, koska maassamme asuvista venäläisistä normaalia suurempi osa on naisia, jotka ylipäätään tekevät vähemmän rikoksia.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Ja mitä tuohon "rasismilisään" tulee, niin ainahan sitä kaikki pyrkivät tekojaan jotenkin oikeuttamaan. Sinänsä yksilön keksimä oikeutus ei kuitenkaan ole kovinkaan hyvä selittävä tekijä. Samalla tavallahan kantaväestökin väkivaltaa harrastaessaan pyrkii sitä jotenkin perustelemaan, mutta ei se silti ole varsinainen syy, minkä takia rikoksia tehdään. Enemmänkin on joukko taustatekijöitä, joiden vaikutuskesta rikosalttius on korkeampi ja sitten kun yksilö tekee valintansa ja rikoksen, niin hän kyllä sitä sitten selitteleekin, jottei asia aivan niin pahalle näyttäisi heidän silmissään, joille hän tahtoo niitä sitten selitellä.

Tapio Ahti

Hyvä kirjoitus paitsi että kausaliteetit eivät ole noin yksiselitteisiä. Rikollisuuteen ajaudutaan usein osana syrjäytymiskierrettä, jossa monet epäedulliset olosuhteet ja väärät valinnat johtavat moniongelmaisuuteen. Kun ongelmanuoret kuuluvat samaan etniseen vähemmistöön, seuraa vielä jengiytymistä - tai on seurannut kerta toisensa jälkeen. Se on ikävin syrjäytymisen ja rikollisuuden muoto ja myös syy uudelle rikollisuudelle.

Vähemmistöjen alkuperäisellä kulttuurilla ei liene paljoa tekemistä rikollisuuden kanssa. Missään yhteiskunnassa kun ei rikollisuuteen kannusteta. Sen sijaan uudessa kotimaassa voi syntyä uusi kulttuuri, joka perustuu valtakulttuurin vähättelyyn ja vastustamiseen. Se on hyvä kasvualusta rikollisuudelle ja jengiytymiselle.

Ruotsista kannattaa ottaa oppia ... vaikka omia lakejaan nämä asiat taitavat seurata eikä niille paljoa voi.

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Korrelaatio ei tosiaan kerro välttämättä mitään kausaliteetista. Mutta näinhän se tosiaan menee. Itse sanoisin, että mallia pitäisi hakea Tanskasta ja Ruotsista lähinnä vilkaista niitä "ei näin"-juttuja.

Tapio Niemi

Tilastoa Ruotsista. Nuoria tyttöjä raiskataan liukuhihnalta

Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 1.971 alle 15-vuotiaan tytön raiskausta. 15 – 17-vuotiaita raiskattuja oli 647.

http://rahmispossu.net/2012/01/28/nuoria-tyttoja-r...

Käyttäjän vpleivo kuva
Veli-Pekka Leivo

Retorinen kysymys: missä hompanssimatematiikkaa ja -logiikkaa opetetaan?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Tilastot ovat tilastoja ja vaativat tulkintansa. Tilastot ovat yleiskäsitteellisiin lokeroihin lajiteltua todellisuutta, joissa piilevät tulkintatarpeet saattavat sisältyä jo käsitteenmuodostukseen.

Esimerkiksi tuo tilastoissakin koholla oleva raiskausrikollisuus on erityisen ongelmallinen tilastoitava. Jos mietimme kysymystä, kumpi lienee todennäköisempää, sekö että eri kulttuurista tulevan raiskaajan teko herkemmin ilmoitetaan vai sekö, että se tyypillisesti jää ilmoittamatta, huomaamme miten horjuvalla pohjalla olemme omien ennakkoluulojemme kanssa.

Todellisuuden laadut eivät siirry tilastojen määriin. Tilastot eivät ratkaise erilaisten kulttuuriominaisuuksien ongelmaa. Vertailut houkuttelevat kuvaamaan kulttuureita samoilla mittareilla, mikä sinänsä tekee todellisuudelle vääryyttä. Hyvät todistelutarkoitukset saattavat sulkea silmät näkemästä todellisia eroja.

Lento Pro

Valitettavasti en kykene tähän hätään kaivamaan tähän tilastofaktaa, mutta voin tarjota ehkä jonkin ajatuksen.

Suomalaisilla on taipumus raiskata ensisijaisesti omiaan. Tässä he muistuttavat paljon aasialaisia. Ns. puskaraistaukset eivät ole se tapa, jolla vihaa tai alistamisen tarvetta naisia tai miehiä kohtaan täällä ilmennetään.

Muistan lukeneeni, että raiskauksen yhteydessä harjoitettu muu väkivalta lisää todennäköisyyttä siihen, että raiskaus ilmoitetaan viranomaisille. En tosin tiedä, onko kyseessä kausaliteetti vai jonkin sortin korrelaatio. Ns. puskaraiskaukset ovat yleensä väkivaltaisempia kuin tuttavalle tai puolisolle tehdyt. Perheväkivaltatapausten yhteydessä seksuaaliväkivalta ei välttämättä jostain syystä nouse käsittääkseni helposti esiin.

"Puskaraiskaukset" ovat raiskauksista ilmoitettaessa tätä väkivalta-aspektia katsoen mitä todennäköisimmin yliedustettuina suhteessa raiskausten todelliseen määrään tässä maassa. Tätä vasten voidaan ajatella, että myös ei-suomalaista raiskauskulttuuria harjoittavien määrä raiskaustilastoissa helposti yliedustuu suhteessa todelliseen määrään. Suurin osa raiskauksista tapahtuu edelleen suljettujen ovien takana; kotona ja juhlissa, ystävinä, tuttavina ja rakkaina pidettyjen toimesta.

Eräs tärkeä muistettava asia on seuraava: raiskauksia ilmoitetaan ja niistä tuomitaan loppujen lopuksi vähän. Jos jonkun kaupungin raiskauksista "viidennes" tai "20%" on "maahanmuuttajan" tekosia, tämä voi tarkoittaa yhtä ainoaa raiskausta. (Olen alkanut viime aikoina haaveilla, että murtolukujen ja prosenttien käyttö tekstissä pitäisi totalitarisesti kieltää, ellei ilmoiteta myös asiaan liittyviä luonnollisia lukuja.)

Täytyy muuten hiukan kyynisesti todeta, että en muista miesten olleen parisenkymmentä vuotta sitten läheskään niin huolissaan naisten raiskatuksi tulemisesta kuin nykyään. Tätä ajatellessa tulee usein jollakin hassulla tavalla hyväksikäytetty olo.

Junes Lokka

Siinä olisi vuoden 2009 Uudenmaan keppostelut sosiaalisen konstruktion mukaan:

http://www.student.oulu.fi/~jlokka/uusimaa/Uusimaa...

Käyttäjän Milleniar kuva
Miikka Välimäki

Eikö "omissa" turhautuneissa nuorissa miehissä ole tarpeeksi?

Käyttäjän Rajasusi kuva
Jouko Siivonen

Vaikka siis tiedettäisiin "rikollisen luokan" sosiaalinen koostumus ei siitä voida vielä päätellä mitä heille on tehtävä.Työttömyys ja alhainen koulutustaso eivät poista kuvasta muita selittäjiä ja kaikkihan tietävät kuinka hankalaa on työttömyyttä poistaa edes koulutusta lisäämällä. Väkivaltarikollisuuden ja koulutustasonn välistä yhteyttä voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisen vallanjaon ja vallanmuotojen jakautumisen kautta kutenn Pierre Bourdieu oppilaineen on ansiokkaasti tehnyt. Tämän oppisuunnan mukaan väkivalta kun on se ainoa "proletaarinen vallankäytön muoto", jokam jää jäljelle kun koulutuksen kautta saatavaa symbolista väkivaltaa ei ole tarjolla.Jo keskiluokka pystyy hienovaraisempaan kiusaamiseen ja mollaukseen, joka on mahdollista jo heti kun saavuttaa ylemmän toimihenkilön statuksen.

Toimituksen poiminnat